naujienos

  apie mus

  biblioteka

Visagino skautų organizacija

Kaip tapti skautu?
Atsakymas paprastas: jeigu nori būti skautu, būk!


   Visagino skautų organizacija gimė 1992 metų liepos 11 d.

   Visagino skautų organizacija tai organizacija, kuri vienija skirtingų tautybių ir religinių pažiūrų žmones. Mūsų miestas daugiatautybinis (apie 40 tautybių).

   Mes laikome save rusų skautais Lietuvoje. Bet užsienio skautams mes Lietuvos skautai. :) Ką padarysi atstovaujame Lietuvai.
Esame Nacionalinio Skautų organizacijos Lietuvos skautijos nariai (Visagino draugovė), ir ORUR Vakarų-Europos poskyrio nariai.

   Kasmet dalyvaujame visuose įmanomuose renginiuose, taip pat organizuojam savo renginius, mėgstam, kai būnam kur nors pakviesti, be to su malonumu priimame svečius ir parodome ne tik Lietuvos grožį, bet ir save :) Juk Visagino miestas, visų pirma, vertingas savo žmonėmis.

   Kas tas skautas?
   Skautas, tai žodžio, pareigos ir garbės žmogus. Taip, taip, ir mūsų laikais egzistuoja tokios sąvokos ir kai kam jos tampa gyvenimo pagrindu skautavimo dėka. Skautas, tai jaunas, visapusiško tobulėjimo žmogus, kuris skautų metodikos ir geros kompanijos padedamas pasitinka gyvenimo išbandymus. Kartu smagiau. Ir svarbiausia, skautavimas, tai ne atrakcija, o iniciatyva ir energingumas. Būk pasiruošęs! Visada pasiruošęs!

   P.S. Kaip tampama skautais? Principas paprastas: nori tapti skautu tai būk juo, o tiksliau sakant, susisiek su Visagino skautų organizacijos vadovybe arba susirask skautus (jie be abejonės žino, kas ir kur vyksta) ir per juos susirasi tą pačią Visagino skautų organizacijos vadovybę. :)

   O svarbiausia! Jeigu esate suaugęs (t.y. jums daugiau, nei 18 metų) ir Jūs norite dirbti su vaikais, kažko juos išmokyti, perduoti jiems savo gyvenimo patirtį, tai Jus mums reikalingas! O kaip dirbti su vaikai, mes Jus išmokysim :) Svarbiausia turėti noro! O tiksliau sakant greičiau susisiekit su Visagino skautų organizacijos vadovybe.

   Kontaktai:
oblepiha@sugardas.lt - inst. Liudmila Vojevodina Oblepicha, Visagino skautų organizacijos vadovė (taip pat Visagino draugovės draugininkė).
biblioteka.lt@gmail.com - inst. Larisa Chervokova Čiaika Visagino draugovės pasdraugininkė.
envaaa@gmail.com - r. sk.vit. Pavel Mikriukov Gintarinis sabalas.

   Sunkumų įveikimas su draugų pagalba, taip pat pagalba tarpusavyje moko vaikinus branginti draugystę, ir skauto brolybė išlieka su jais iki gyvenimo pabaigos. Kaip priimta laikyti, taip ir mes tikėsimės, jog taip ir bus, kartu su jais.


Copyright Visagino skautu organizacija / Design & coding by ENVA